by

Wasilah Doa Surat Al Ikhlas

Oleh: Mbah Gendhenk Gimbal

Ini adalah doa surat Al-Ikhlas setelah membaca 1111x

Lalu baca doa ini minimal sebanyak 3x

Jika mampu baca 99x

Jika mampu baca 212x

Jika mampu baca 360x

Ijazah dari guru saya Abah Tatang dan Abah Kholil Banten

Beliau berfatwa jika mampu baca doa surat Al-Ikhlas sebanyak 360x maka Allah pasti mengabulkan permintaan nya

Dalam urusan dunia

Jadi beliau mengatakan pasti

Bukan InshaAllah lagi

ابسم الله الرحمن الرحيم

Allahumma inni asaluka ya wahidu ya fardu ya shamadu ya mal lam yattakhidz shahibatan wala waladan yaa mal lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwwan ahad. Asaluka bi asmaikal ‘izhami wa anbiyaikal kirami an tusakhkhirali khidama hadzihis surati li ‘azhomati ‘abdika ‘abdirrahman wa ‘abdika ‘abdish shamadi wa ‘abdika ‘abdil wahidi yakununa li ‘awnan ‘ala qadhai hawaijil ‘ajalal ‘ajalal wahal wahas sa’atas sa’ata barakallahu fikum wa ‘alaikum wa shallallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi wa sallam.

Comment

News Feed