oleh

Bupati Ade Sugianto Muka Pasanggiri “Festival” Seni Sunda Sa Kabupaten Tasikmalaya

Kab,Tasik, LINTAS PENA

Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto disarengan ku rengrengan pupuhu Pamarentah Kabupaten Tasikmalaya patepung lawung paamprok jonghok dina raraga kagiatan “Pasanggiri/Festival Seni Sunda Sa-Kabupaten Tasikmalaya Taun 2019” di Lapangan Yogaswara Kecamatan Cineam, Salasa (05/11).
Bupati Ade nandeskeun yen ieu kagiatan teh mangrupi hiji tarekah pikeun ngamumule tur ngaronjatkeun seni budaya sunda, khususna nu aya di wewengkon Kab. Tasikmalaya.“Mugi ieu kagiatan teh ageung mangfaatna kanggo urang sadayana. Malah mandar seni budaya sunda teh tetep nanjeur teu kadeseh ku budaya deungeun,” saur Bupati di payuneun masyarakat Cineam.
Pupuhu Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Tasikmalaya Dadan Wardana nyebatkeun ieu kagiatan teh dilaksanakeun pikeun ngawanohkeun seni tradisional sunda nu aya di wewengkon Kab. Tasikmalaya sangkan dipikawanoh ku balarea.
Dina raraga pasanggiri ieu dideudeulan diantawisna ku Camat Cineam, Kapolsek Cineam, Danramil Cineam, Diskominfo Kab. Tasikmalaya, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, sareng tamu uleman nu sanesna.(KOMINFO)****

Komentar