oleh

Hidup Menuju Kematian

Oleh: Raden Arjuno Ireng (Spiritualis dan Pimpinan Padepokan Panji Hitam)

DUNIA itu adalah ladang tempat kita hidup menuju kematian

Didalam dunialah usaha dan asbab kita beramal ibadah sampai waktu kematian mayit kita dikebumikan ditanah di dalam dunia ini

Rasulullah pun berdoa dengan doa sapu jagad “Robbana Atina Fiddunnya Hasanah Wafil Aghirotihasanah Wakina Aza Bannar”

Keselamatan dunia & akhirat

Manfaatkan semasa hidup di dunia untuk beribadah dan menyembah Allah

Definisi ibadah bukan sekedar sholat membaca Al-Qur’an bekerja juga ibadah

Selama sesuai dengan aturan di dalam syariat agama

Maka sertailah ibadah dengan ilmu hingga kita mengenali siapa diri kita dan siapa Tuhan kita

Semoga Allah senantiasa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat

Rasulullah SAW bersabda yang artinya :“Barangsiapa yang menunjukkan suatu kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan oanrg yang melakukannya.(HR. Imam Muslim)

READ  Kisah Jenazah Bercahaya Karena Istiqomah Membaca Sholawat Kepada Rasulallah SAW

Komentar