oleh

Inilah Makam Sesepuh Sunda dan Para Waliyullah

Hana Nguni hana mangke, tan hana nguni tan mange, aya ma bahela aya tu ayena, henteu ma bahela henteu tu ayeuna, hana tunggak hana watang, tan hana tunggak tan hana watang, hana ma tunggulna aya tu catangna (ada dahulu ada sekarang, bila tidak ada dahulu tidak akan ada sekarang, karena ada masa silam maka ada masa kini, bila tidak ada masa silam tidak akan ada masa kini, ada tonggak tentu ada batang, bila tidak ada tonggak tidak akan ada batang, bila ada pangkal pohon tentu ada batangnya).

Petuah atau pepatah buhun Sunda dari leluhur itu kini jarang terdengar. Petuah Sunda ini pun dinilai masih relevan untuk mengetahui sesepuh Sunda tempo dulu, meskipun hanya dalam bentuk makam/maqom, agar generasi muda  dan generasi penerus orang Sunda mengetahui keberadaannya

Sebagai daerah yang kental akan nilai budaya, sejak dulu Tatar Pasundan (Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten) selalu menjadi destinasi utama bagi para peziarah untuk mengujungi makam-makam kuno yang dikeramatkan.Berbagai khazanah adat istiadat dan kebudayaan menghiasi keragaman masyarakat Indonesia, khususnya Tatar Pasundan.

Dalam tulisan ini, penulis hendak menelisik  para leluhur orang Sunda yang diketahui dari nama nama makam para leluhur Sunda berikut alamatnya yang ada di seluruh pelosok Tatar Sunda, di antaranya adalah

GARUT

1. Sunan Pancer / Cipancar / Prabu Wijaya Kusumah ( Limbangan )

2. Eyang Rangga Megat Sari ( Pasir Astana Limbangan )

3. Rd.Lenggang Ningrat ( Pasir Astana Limbangan )

4. Rd.Lenggang Sari ( Pasir Astana Limbangan )

5. Rd.Lenggang Kencana ( Pasir Astana Limbangan )

6. Rd.Rangga Megat Sari ( Pasir Astana Limbangan )

7. Rd.Wangsa Dita 1 ( Pasir Astana Limbangan )

8. Rd.Wangsa Dita 2 ( Pasir Astana Limbangan )

9. Rd.Lenggang Kencana ( Pasir Astana Limbangan )

10. Eyang Geusan Ulun ( Pasir Astana Limbangan )

11. Eyang Seren Sumeren / Paku Bumi ( Pasir Astana Limbangan )

12. Sunan Rumenggong ( Poronggol Limbangan )

13. Eyang Sepuh ( Gunung Ageung Pangeureunan Limbangan )

14. Eyang Bangkerong ( Pangeureunan Limbangan )

15. Eyang Batara Kusumah ( Pangeureunan Limbangan )

16. Eyang Dipati Ukur ( Gunung Tanjung Limbangan )

17. Eyang Geureudog Panto ( Gunung Tanjung Limbangan )

18. Eyang Jagat Nata ( Gunung Batara Guru Limbangan )

19. Eyang Taji Malela ( Kaki Gunung Batara Guru Limbangan )

20. Eyang Prabu Adnan Wisesa ( Cihanjuang Limbangan )

21. Nyimas Ratu Ratna Ningrum ( Cihanjuang Limbangan )

22. Eyang Simpay ( Cihanjuang Limbangan )

23. Dalem Emas ( Cikiluwut Limbangan )

24. Dalem Santri ( Cikiluwut Limbangan )

25. Dalem Petinggi ( Cikiluwut Limbangan )

26. Dalem Saba dora ( Cikiluwut Limbangan )

27. Dalem Paraji ( Cikiluwut Limbangan )

28. Dalem Dukun ( Cikiluwut Limbangan )

29. Eyang Tongka Kusumah ( Sempil Limbangan )

30. Eyang Giwang Kawangan ( Sempil Limbangan )

31. Eyang Gagak Lumayung ( Sempil Limbangan )

32. Eyang Surya Kanta Kancana ( Rema / Sempil Limbangan )

33. Eyang Rd.Indra triwilis / Jaga Riksa ( Pasir Paranje Limbangan )

34. Embah Khotib ( Leuwi Karet Pasir Astana Limbangan )

35. Dalem Demang ( Leuwi Karet Pasir Astana Limbangan )

36. Embah Ronggeng ( Leuwi Karet Pasir Astana Limbangan )

37. Embah Tanjung ( Batu Rompe Astana Limbangan )

38. Dalem Santri ( Simpen Limbangan )

39. Eyang Tongeret,Eyang Rongkah, Eyang Santri ( Simpen )

40. Uyut Asep ( Cisalam Simpen Limbangan )

41. Ebah Mulud,Eyang Raksa, Eyang Agus ASAR Pugeuran (Simpen)

42. Eyang Garada ( Simpen Limbangan )

43. Eyang Bentang ( Cijolang Limbangan )

44. Eyang Slamara ( Slamara Limbangan )

45. Mama Kindam ( Cijolang Limbangan )

46. Eyang Anwar ( Cibalampu Limbangan )

47. Eyang Salinggih ( Cicadas Limbangan )

48. Dalem Rangga Prana / Kiara Lawang ( Kiara Lawang Limbangan )

49. Eyang Bustamil ( Astana Balong Limbangan )

50. Syeh Yusuf ( Astana Balong Limbangan )

51. Dalem Kaum / Wangsa Reja ( Kaum Limbangan )

52. Eyang Balung Tunggal ( Monggor Limbangan )

53. Dalem Kasep / Wijaya Kusumah ( Batu Karut Limbangan )

54. Eyang Pasir Rakit ( Saapan Limbangan )

55. Eyang Nuriyyah ( Leuwi Bolang Limbangan )

56. Eyang Siti Bagdad ( Cikeuleupu Limbangan )

57. Eyang Wira Bangsa ( Cikeuleupu Limbangan )

58. Dalem Pakemitan ( Cimanjah Limbangan )

59. Dalem Sayita ( Leuwi Bagong Limbangan )

60. Eyang Carios ( Pasir Waru Limbangan )

61. Uyut Asep ( Ranca Panjang Limbangan )

READ  Mengapa Harus Ada Sekolah Ramah Disabilitas?

62. Eyang Nangka Baya ( Cipicung Cigagade Limbangan )

63. Eyang Jaksa ( Baduyut Cipeujeuh Limbangan )

64. Dalem Cibingbin ( Cibingbin Selaawi )

65. Embah Yadi ( Garela Selaawi )

66. Dalem Camat ( Nagrog Selaawi )

67. Eyang Abdul Mutholib ( Kp. Situ Gede Putra Jawa Selaawi )

68. Eyang Jawa / Aria Jaya Kusumah ( Putra Jawa Selaawi )

69. Eyang Reuntas Kikis ( Kp. Dadap Putra Jawa Selaawi )

70. Eyang Suta Bangsa, Jaga Satru, Jaga Bela ( Putra Jawa Selaawi )

71. Maqom Kiaya / Nur A’sim ( Cikuya Selaawi )

72. Maqom Sempur,Maqom Dapa,Maqom Dalem Cikuya ( Cikuya )

73. Eyang Kesrek Pangangonan ( Gunung Pabeasan Selaawi )

74. Eyang Munding Wangi ( Cisorok Gunung Pabeasan Selaawi )

75. Bangun Rebang,Mangun Dipa ( Cihaseum)

76. Bangsuwita / Antiyeum ( Gunung Pabeasan

77. Nyimas Mayang Sari ( Gunung Palasari Selaawi )

78. Prabu Kartadikusumah ( Leumah Putih Selaawi )

79. Prabu Surya Kencana, ( Depok Selaawi )

80. Eyang Mangkudjampana (Gunung Tjakrabuana, Malangbong Garut)

81. Eyang Dahian bin Saerah (Gunung Ringgeung, Garut)

82. Embah Mansur Wiranatakusumah (Sanding,Malangbong Garut)

83. Embah Sulton Malikul Akbar (Gunung Ringgeung Garut)

84. Embah Gurangkentjana (Tjikawedukan, G. Ringgeung Malangbong Garut)

85. Eyang Istri (Susunan Gunung Ringgeung Malangbong)

86. Embah Hadji Sagara Mukti (Susunan Gunung Ringgeung)

87. Eyang Yaman (Tjikawedukan, Gunung Ringgeung Garut)

88. Eyang Pangtjalikan (Gunung Ringgeung malangbong Garut)

89. Raden Ula-ula Djaya (Gunung Ringgeung Malangbong Garut)

90. Eyang Andjana Suryaningrat (Gunung Puntang Garut )

91. Eyang Mandrakuaumah (Gunung Gelap Pameungpeuk, Garut)

92. Raden Rangga Aliamuta (Kamayangan, Lewo-Garut)

93. Eayang Wali Kiai Hadji Djafar Sidik (Tjibiuk Limbangan, Garut)

94. Eyang Prabu Mulih / Syeh Abdul jabar (Tjibiuk Limbangan)

95. Eyang A’syim (Tjibiuk Limbangan, Garut)

96. Eyang Siti Fatimah (Tjibiuk Limbangan, Garut)

97. Eyang Imam Sulaeman (Gunung Gede, Tarogong Garut)

98. Embah Djaksa (Tadjursela, Wanaraja Garut )

99. Mamah Kiai Hadji Yusuf Todjiri (Wanaradja Garut)

100. Syekh Sukri (Pamukiran, Lewo Garut)

101. Embah Ranggawangsa (Sukamerang, Bandrek, Garut)

102. Embah Djaya Sumanding (Sanding Garut)

103. Eyang Dewi Pangreyep (Gunung Pusaka Padang Garut)

104. Ibu Mayang Sari (Nangerang Bandrek, Kersamanah Garut)

105. Eyang Prabu Widjayakusumah (Susunan Payung Bandrek Cibatu Garut)

106. Embah Wali Hasan (Tjikarang Bandrek, Kersamanah Garut)

107. Prabu Naga Percona (Gunung Wangun Malangbong Garut)

108. Raden Karta Singa (Bungarungkup Gunung Singkup Garut)

109. Embah Braja Sakti (Cimuncang, Lewo Malangbong Garut)

110. Prabu Sada Keling (Cibatu Garut)

111. Embah Liud (Bunarungkup, Cibatu Garut)

112. Prabu Kian Santang (Godog Suci, Garut)

113. Embah Braja Mukti (Cimuncang, Lewo Garut)

114. Eyang mangkudjampana (Gunung Tjakrabuana, Malangbong)

115. Eyang Adnan Wisesa (Gunung Tjakrabuana, Malangbong Garut)

116. Eyang Mandrakuaumah (Gunung Gelap Pameungpeuk, Garut)

117. Raden Rangga Aliamuta (Kamayangan, Lewo-Garut)

118. Aki Mandjana (Samodja, Kamayangan Lewo-Garut)

119. Eyang Raksa Baya (Samodja, Kamayangan Lewo-Malangbong-Garut)

120. Syekh Sukri (Pamukiran, Lewo Malangbong Garut)

121. Embah Djaya Sumanding (Sanding)

122. Embah Mansur Wiranatakusumah (Sanding)

123. Eyang Sakti barang / Embah Wali Jaenulloh ( Sanding )

124. Eyang Prabu Widjayakusumah (Susunan Payung Bandrek kersamanah )

125. Eyang Jaya Kelana (Sada Keeling Sukaweuning Garut)

126. Eyang Siti Sakti (Sada Keeling Sukaweuning Garut)

127. Eyang Jaya Perkosa ( Gunung Sadakeling Sukaweuning )

128. Syeh Abdul Jalil ( Kp.Dukuh Cikelet )

129. Eyang Nur Yayi ( Suci )

130. Eyang Wangsa Muhamad / Eyang Papak ( Cinunuk Wanaraja)

131. Eyang Arif Muhamad ( Situ Cangkuang Leles )

132. Eyang Jaya Karantenan (Timanganten)

133. Eyang Prabu Kingking Linggaratu ( Karangpawitan). Garut.

TASIKMALAYA

1. Embah Purbawisesa (Tjigorowong, Tasikmalaya)

2. Embah Kalidjaga Tedjakalana (Tjigorowong, Tasikmalaya)

3. Aki Wibawa (Tjisepan, Tasikmalaya)

4. Prabu Nagara Seah (Mesjid Agung Tasikmalaya)

5. Ki Adjar Santjang Padjadjaran (Gunung Bentang, Galunggung)

6. Nyi Mas Layangsari (Gunung Galunggung)

7. Aki Manggala (Gunung Bentang, Galunggung )

8. Mamah Sepuh (Pesantrean Suralaya )

9. Eyang Hemarulloh (Situ Lengkong Pandjalu)

10. Embah Dalem Jayasri (Calingcing Tasikmalaya)

11. Embah Wali Abdullah (Tjibalong Tasikmalaya)

12. Mamah Abu (Pamidjahan Tasikmalaya)

13 Eyang Parana (Kulur Tjipatujah, Tasikmalaya)

14. Prabu Sampak Wadja (Gunung Galunggung Tasikmalaya)

READ  Bangkit Masa Pandemi

15. Eyang Entjim (Kulur Tjipatujah, Tasikmalaya)

16. Eyang Santon (Kulur Tjipatujah, tasikmalaya)

17. Eyang Singa Watjana (Kulur Tjipatujah, Tasikmalaya

18. Kanjeng Syekh Abdul Muhyi (Pamijahan Tasikmalaya)

19. Eyang Dalem Darpa Nangga Asta (Tasikmalaya)

20. Eyang Dalem Yuda Negara (Pamijahan Tasikmalaya)

21. Prabu Langlang Buana (Padjagalan, Gunung Galunggung )

22. Prabu Tjanar (Gunung Galunggung)

23. Embah Haji Puntjak (Gunung Galunggung)

24. Aki Wibawa (Tjisepan, Tasikmalaya)

25. Prabu Nagara Seah (Mesjid Agung Tasikmalaya)

26. Dalem Sawidak ( Sukapura )

27. Eyang Padakembang ( Padakembang )

28. Eyang Tubagus Anggariji ( Puspahiyang )

CIAMIS

1. Eyang Adipati Hariang Kuning (Situ Lengkong, Panjalu Ciamis)

2. Eyang Boros Ngora (Situ Lengkong, Pandjalu Ciamis)

3. Kiai Layang Sari (Rantjaelat Kawali Ciamis)

4. Uyut Demang (Tjikoneng Ciamis)

5. Eyang Rengganis (Pangandaran Ciamis)

6. Sri Wulan (Batu Hiu, Pangandaran Ciamis)

7. Eyang Adipati Wastukentjana (Situ Pandjalu Ciamis)

8. Ratu Ayu Sangmenapa (Galuh)

9. Eyang Nila Kentjana (Situ Pandjalu, Ciamis)

10. Eyang Hariangkentjana (Situ Pandjalu Ciamis)

11. Ibu Siti Hadji Djubaedah (Gunung Tjupu Banjar Ciamis)

12. Embah Sangkan Hurip (Ciamis)

13. Embah Djaga Lautan (Pangandaran)

14. Eyang Giwangkara (Djaga Baya Ciamis)

15. Eyang Dempul Walang (Djaga Baya Ciamis)

16. Eyang Dempul Wulung (Djaga Baya Ciamis)

17. Eyang Tjakra Dewa (Situ Lengkong, Pandjalu Ciamis)

18. Eyang Hariang Kuning (Situ Lengkong Pandjalu Ciamis)

19. Dewi Tumetep (Gunung Pusaka Padang , Ciamis)

20. Ki Ajar Sukaresi Permana Dikusumah (G. Padang , Ciamis)

21. Eyang Naga Wiru (Gunung Pusaka Padang , Ciamis)

22. Eyang Anggakusumahdilaga (Gunung Pusaka Padang Ciamis)

23. Eyang Puspa Ligar (Situ Lengkong, Panjalu Ciamis)

SUMEDANG

1. Embah Wali Mansyur (Tomo, Sumedang)

2. Embah Raden Singakarta (Nangtung, Sumedang)

3. Embah Dalem (Wewengkon, Tjibubut Sumedang

4. Embah Bugis (Kontrak, Tjibubut Sumedang)

5. Ratu Siawu-awu (Gunung Gelap, Pameungpeuk Sumedang )

6. Embah Gabug (Marongge)

7. Embah Setayu (Marongge)

8. Embah Naidah(Marongge)

9. Embah Naibah (Marongge)

10. Embah Aji Putih Jaga Riksa (Marongge)

11. Embah Nur’alim ( Parung gaul )

12. Embah Raden panganten ( Parung Gaul )

13. Eyang Geusan ulun ( Dayeuhluhur )

14. Eyang Jaya perkosa ( Dayeuhluhur )

15. Embah Nanganan ( Dayeuhluhur )

16. Embah Terong Peot ( Dayeuh luhur )

17. Nyimas Ratu Harisbaya ( Dayeuhluhur )

18. Eyang Taji malela ( Gunung Lingga )

19. Embah Durdjana (Sumedang)

20. Embah Panungtung Haji Putih Tunggang Larang Curug Emas (Tjadas Ngampar )

21. Raden AstuManggala (Djemah Sumedang)

22. Eyang Pandita (Nyalindung Sumedang)

23. Raden Balung Tunggal (Sangkan Djaya, Sumedang)

24. Eyang Hadji Tjampaka (Tjikandang, Tjadas Ngampar )

25. Eyang Mundinglaya Dikusumah (Sangkan Djaya, Sumedang)

26. Eyang Rangga Wiranata (Sumedang)

27. Dalem Surya Atmaja (Sumedang)

28. Embah Raden Widjaya Kusumah (Tjiawi Sumedang)

29. Embah Raden Singakarta (Nangtung, Sumedang)

BANDUNG

1. Eyang Angkasa (Gunung Kendang, Pangalengan)

2. Embah Kusumah (Gunung Kendang, Pangalengan)

3. Embah Djaga Alam (Tjileunyi)

4. Sembah Dalaem Pangudaran (Tjikantjung Majalaya,Bandung

5. Embah Landros (Tjibiru Bandung))

6. Eyang latif (Tjibiru Bandung)

7. Eyang Penghulu (Tjibiru Bandung)

8. Nyi Mas Entang Bandung (Tjibiru Bandung)

9. Eyang Kilat (Tjibiru Bandung)

10. Mamah Hadji Umar (Tjibiru Bandung)

11. Mamah Hadji Soleh (Tjibiru Bandung)

12. Mamah Hadji Ibrahim (Tjibiru Bandung)

13. Uyut Sawi (Tjibiru Bandung)

14. Darya binSalmasih (Tjibiru Bandung)

15. Mmah Hadji Sapei (Tjibiru Bandung)

16. Mamah Sepuh ((Gunung Halu Tjililin Bandung)

17. Sembah Dalem Pangudaran (Tjikantjung Cicalengka)

BANTEN

1. Embah Hadji Muhammad Pakis (Banten)

2. Uyut Manang Sanghiang (Banten)

3. Embah Santiung (Uujung Kulon Banten)

4. Syeh Muhammad Sholeh Gunung Santri Cilegon

5. Syeh Muhammad Shihib Tagal Papa Mengger

6. Syeh Abdul Ro’uf Parajagati Cingenge

7. Syeh Abdul Ghani Menes

8. Syeh Mahdi Caringin Labuan

9. Syeh Abdurrohman Asnawi Caringin Labuan

10. Syeh Wali Dawud Cingindang Labuan

11. Syeh Machdum Abdul Djalil Kalimah Barroni G. Rama Sukowati Labuan

12. Syeh Cindrawulung Gunung Sindur Tangerang

13. Syeh Haji Kaisan

14. Syeh Haji Silaiman Gunung Sindur

READ  Optimalisasi Penggunaan Multimedia dalam Pembelajaran di Kelas 1 SDN 1 Manangga

15. Syeh Kanjeng Kyai Dalem Mustofa Gunung Sindur

16. Syeh Kyai Bagus Atik Sulaiman Qholiq Serpong

17. Nyaimas Ratu Pembayun Dipang Utara Blora

18. Nyaimas Ratu Saranengah Jambi

19. Nyaimas Ratu Kamudaragi Palembang

20. Pangeran Juprie Ratu Jepara

21. Pangeran Pringgalaya Ratu Betawi

22. Pangeran Pejajaran Ratu Bogor

23. Panembahan Pekalongan Maulana Yusuf Ratu Banten

24. Sulthon Muchammad Sabakingking Ratu Banten

25. Sulthon Abul Mufaqir ‘Abdul Qodir Kenari

26. Sulthon Abul Ma’anali Achmad Kenari

27. Sulthon Agung Abul Fatehi Abdul Fattah Tirtayasa

28. Sulthon Abunnasri Maulana Mansur Abd Qohhar Cikadueun

29. Sulthon Abul Fadloli

30. Sulthon Abul Mahasin Ma’sum

31. Sulthon Abdul Fattah Muhammad Syifa Zainul ‘Arifin

32. Sulthon Syarifuddin Ratu Wakil Muhammad Wasi’

33. Sulthon Zainul ‘Asikin

34. Sulthon Abdul Mafaqir Muhammad Aliyudin Awwal

35. Sulthon Abdul Fattah Muhammad Muhyidin Zainul Solihin

36. Sulthon Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin

37. Sulthon Wakil Pangeran Natawijaya

38. Sulthon Muhammad Akilludi Tsani

39. Sulthon Wakil Pangeran Suramenggala

40. Sulthon Muhammad Shofiyudin

41. Sulthon Muhammad Rofi-Udda (diasingkan di Surabaya)

42. Parabu Dewaratu Pulo Panaitan

43. Prabu Langlang Buana Gunung Lor Pula Sari

44. Prabu Muding Kalangon Puncak Manik Gunung Lor Pulasari

45. Prabu Sedasakti Tajo Pojok

46. Prabu Manditi Gunung Karang

47. Prabu Bangkaleng Cangkang

48. Nyaimas Ratu Widara Putih Seram Tengah Lautan

49. Nyaimas Djong

50. Kyai Agu Dju

51. Indra Kumala Gunung Karang Pepitu Pakuan

52. Manik Kumala Sungai Ciujung

53. Raden mbah jangkung Kp. Cilumayan – Sisi Cibereno , Bayah – Banten

54. Syekh Maulana Yusuf (Banten)

55. Syekh Hasanudin (Banten)

56. Syekh Mansyur (Banten)

57. Syekh Abdul Rojak Sahuna (Ujung Kulon Banten)

58. Embah Buyut Hasyim (Tjibeo Suku Rawayan, Banten)

60.. Embah Kusumah (Gunung Kendang, Pangalengan)

CIREBON

1. Sunan Gunung Jati/ Syarif Hidayatullah

2. Eyang Kasepuhan (Talaga Sanghiang, Gunung Ciremai)

3. Embah Mangkunegara (Cirebon)

4. Eyang Ranggalawe (Talaga Cirebon)

5. Syeh Lemah abang

6. Nyimas Gandasari ( Arjawinangun )

7. Eyang Kuwu sangkan

BOGOR.

1. Embah Dipamanggakusumah (Munjul, Cibubur)

2. Embah Kihiang Bogor (Babakan Nyampai, Bogor)

3. Embah Dalem Warukut (Mundjul, Cibubur)

4. Eyang Prabu Kencana (Gunung Gede, Bogor )

5. Aki dan Nini Kair (Gang Karet Bogor)

SUBANG

1. Eyang Nulinggih (Karamat Tjibesi, Subang)

2. Dalem Aria Wangsa Goparana / Keramat Nangka Beurit., (Sagalaherang Kaler, Subang)

CIANJUR

2. Embah Dalem Tjikundul (Mande Cianjur)

3. Embah Dalem Suryakentjana (PantjanitiCianjur)

SUKABUMI

1. Embah Keureu (Kutamaneuh Sukabumi)

2. Pangeran Qudratulloh di Gunung Cabe / G. Sunda Pelabuhan Ratu

3. Embah Wijaya Kusumah (G. Tumpeng Pelabuhan Ratu)

KARAWANG

1. Eyang Bekuh (Talaga Mulya, Karawang )

2. Eyang Aulia Surya / Embah Pasir ( Pasirtalaga Karawang )

3. Eyang Panjang / Sri Baginda Maharaja/Uyut Panjang (Gn. Sanggabuana Karawang)

4. Eyang Balung Nunggal/Balung Tunggal ( Gn. Sanggabuana Karawang )

5. Eyang Prabu Tajimalela (Gn. Sanggabuana Karawang )

6. Syekh Qurotul ‘ain (Pulobata Karawang )

7. Syekh Bentong (Pulobata Karawang )

8. Eyang Singa Perbangsa ( Manggung Jaya Karawang)

9. Jaka Tingkir ( Rengas dengklok Karawang )

10. Langlang Buana (Gn. Sanggabuana Karawang )

11. Nyi Mas Rara Santang ( Desa Jayakerta Karawang )

12. Ki Bagus Jabin/Rd. Krama Wangsa ( Cikampek Pusaka Karawang )

13. Situs Cikubang /Embah Rubiah (Dawuan Tengah Cikampek Karawang )

14. Mbah Wanajaya atau KH.Jaga Wana . Adapun bukti peninggalan  KH.jaga Wana nyaétayakni sebuah rawa Keramat dan Sumur Kahuripan  berada di tengah kampung wanajaya. (Kec.Majalaya Karawang)

KADIPATEN.

2. Embah Buyut Pelet (Djati Tudjuh Kadipaten)

INDRAMAYU.

3. Sigit Brodjojo (Pantai Indramayu)

KUNINGAN.

1. Eyang Kuwu Sakti ( Gunung Halu )

PURWAKARTA

1. Syech R.H.M Yusuf (Purwakarta)

Sebenarnya, makam makam para leluhur Sunda tersebut di atas hanyalah sebagian kecil saja, karena masih banyak lagi situs dan makam keramat leluhur orang Sunda yang belum terungkap. Semoga saja ke depannya banyak penemuan penemuan baru dan lebih lengkap lagi.(***

Komentar